“Recycling is de Toekomst

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.

Bouw- en Sloopafval bestaat meestal uit verschillende afvalstoffen zoals: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand en metaal. Probeer deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden te houden, dit vergemakkelijkt het scheiden op het scheidingsstation.

Hieronder een opsomming wat wel en niet onder bouw en sloopafval valt, bij twijfel kunt u ons gerust bellen.

 

Wel toegestaan:
Alle afvalstoffen die vrijkomen tijdens het (ver) bouwen of  slopen van uw bedrijfpand of woning verder tevens toegestaan:

Grofvuil(huisraad)20130318 155239
Steenachtig materiaal
Gasbeton / Gipsplaten
Sloophout / afvalhout
Meubilair
Metalen (ferrro en non-ferro)
Kunststoffen
Maximaal 5% zand
Glas (alleen bovenop de container en goed verpakt)

Niet toegestaan:
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
Accu's (bijtende of irriterende stoffen)
koelkast/vriezer
Grond
Autobanden
Technisch rubber
Dakleer
Etensresten

 

Dakafval:

Dakafval ontstaat bij het bouwen, renoveren, herstellen of slopen van gebouwen en bouwwerken. Afhankelijk van de aard van de activiteit is het dakafval onderdeel van een gemengde stroom waarna een verdere bewerking nodig is, of is het een monostroom (bij selectief slopen of demonteren).

Dit sectorplan maakt onderscheid tussen vier substromen:

  • teerhoudend dakafval (concentratie PAK10 ≥ 75 mg/kg droge stof)
  • bitumineus dakafval
  • composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval
  • dakgrind, verkleefd met teer of bitumen.