“Recycling is de Toekomst

Houtafval komt o.a. vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en bouwwerken (met inbegrip van weg- en waterbouw). Hieronder vallen ook spoorbielzen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Houtafval kan vrijkomen als monostroom na sorteren of als bewust afgescheiden stroom.

Hout kent drie categorieën:

  • A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout
  • B-hout: niet onder A- en C-hout vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd hout
  • C-hout: geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen:
    • gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt).
    • gewolmaniseerd hout bevat naast koper en chroom ook arseen
    • hout dat met andere middelen (fungiciden,insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire mmoniumverbindingen) teneinde de gebruiksduur te verlengen.

 

Foto AhoutFoto BhoutFoto Chout